2aT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka Ch 305 j.polski Pi 211 prac_mag-1/2 Hm 10
j.niemiecki-2/2 Dm 06
prac_mag-1/2 pV 111
wychowanie f-2/2 Sk Sal2
org_prac_mag Dm 06
2 8:55- 9:40 religia RC 306 r_matematyka Ch 305 prac_mag-1/2 Hm 10
wychowanie f-2/2 Sk Sal2
prac_mag-1/2 pV 10
wychowanie f-2/2 Sk Sal4
wychowanie f-1/2 Pd Sal3
j.niemiecki-2/2 Dm 06
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 Dm 06
z_angielski-2/2 Bo 109
j.polski Pi 211 j.angielski-1/2 Kz 09
prac_mag-2/2 Hm 10
prac_mag-1/2 pV 10
informatyka-2/2 KL 105
obs_klient_k Dm 06
4 10:45-11:30 obs_klient_k Dm 06 j.polski Pi 211 wychowanie f-1/2 Pd Sal3
prac_mag-2/2 Hm 10
informatyka-1/2 KL 105
prac_mag-2/2 Hm 10
historia 309
5 11:45-12:30 org_prac_mag Dm 06 matematyka Ch 305 z_angielski-1/2 Kz 09
prac_mag-2/2 Hm 310
wychowanie f-1/2 Pd Sal3
prac_mag-2/2 Hm 10
j.niemiecki-1/2 Dm 06
j.angielski-2/2 Bo 109
6 12:40-13:25 religia RC 306 org_prac_mag Dm 06 j.angielski-1/2 Kz 09
j.angielski-2/2 Bo 109
chemia EB 307 org_prac_mag Dm 06
7 13:30-14:15 fizyka EZ 302 fizyka EZ 307 chemia EB 307 pods.przedsi Hn 104d obs_klient_k Dm 06
8 14:20-15:05   godz.dyrekt. Ch 305 historia 309   zajęcia z wy Dm 06
Obowiązuje od: 06.06.2022
Drukuj plan
wygenerowano 31.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum