1dT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski Pi 211 pod_proj_gra MN 105 wychowanie f-2/2 Sk Sal3 r_informat.-2/2 MN 10 e_dla_bezpie MB 110
2 8:55- 9:40 j.polski Pi 211 proj_pub MN 10 muzyka EG 307 fizyka EZ 307 fizyka EZ 307
3 9:50-10:35 matematyka Ch 305 pod_proj_gra MN 10 religia RC 306 bhp Pw 08 historia 309
4 10:45-11:30 chemia EB 307 pod_proj_gra MN 10 rys_tech MN 302 j.angielski-1/2 Bo 109
wychowanie f-2/2 Sk 304
chemia EB 307
5 11:45-12:30 religia RC 306 pod_poli MN 10 wychowanie f-1/2 Sk Sal3
informatyka-2/2 MN 10
j.niemiecki-1/2 Dm 06
wychowanie f-2/2 Sk Sal4
wychowanie f-1/2 Sk @
j.angielski-2/2 AG 215
6 12:40-13:25 j.angielski-1/2 Bo 109
j.niemiecki-2/2 AN 308
pod_proj_gra MN 08 proj_graf MN 10 j.niemiecki-1/2 Dm 06 historia 309
7 13:30-14:15 j.polski Pi 211 matematyka Ch 305 proj_graf MN 10 wychowanie f-1/2 Sk Sal3 zajęcia z wy Ch 305
8 14:20-15:05 informatyka-1/2 MN 10   rys_tech MN 10   j.angielski-2/2 AG 310
9 15:10-15:55     r_informat.-1/2 MN 10
j.niemiecki-2/2 AN 310
   
Obowiązuje od: 06.06.2022
Drukuj plan
wygenerowano 31.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum